Concert of the Jazz trio led by Isfar Sarabski – the 30th anniversary of Sweden-Azerbaijan relations

Dear friends, On May 19, 2022, a concert of the Jazz trio led by Azerbaijani pianist, composer, winner of the Piano Competition of the Montreal Jazz Festival and honoured artist of the Republic of Azerbaijan Isfar Sarabski on the occasion of the 30th anniversary of the establishment of the diplomatic relation between the Republic of Azerbaijan and the Kingdom of Sweden took place at the Nobel Prize Museum in Stockholm.

The concert was attended by about 15 members of our organization and foreign students studying in Sweden. The concert was attended by the Deputy Foreign Minister of Sweden – Magnus Nilsson and the Deputy Foreign Minister of Azerbaijan – Fariz Rzayev, representatives of the Nobel family, Swedish government officials and representatives of Swedish companies. We express our deep gratitude to the Embassy of the Republic of Azerbaijan in the Kingdom of Sweden for inviting SSANA representatives to the concert!

***

Dəyərli dostlar,

19 may 2022-ci il tarixində Stokholm şəhərində Nobel Mükafatı Muzeyində azərbaycanlı pianoçu, bəstəkar və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İsfar Sarabskinin İsveç və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr edilmiş konserti baş tutmuşdur. 

Konsertdə Təşkilatımızın 15-ə yaxın üzvü və onlar tərəfindən cəlb edilən xarici tələbələr iştirak etmişdir.

SSANA nümayəndələrinin konsertə dəvət edilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının İsveç Krallığındakı səfirliyinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk!

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch