Graduation Day in Lund

Dear friends,

We share with you the wonderful moments of the BBQ event that we organized for our graduating students in Lund this year. On behalf of the SSANA team, we sincerely congratulate our esteemed graduates on the successful completion of this difficult student period and wish our young people to succeed in their future life and career plans.

Dəyərli dostlar,

Lund şəhərində bu il məzun olan tələbələrimiz üçün təşkil etdiyimiz BBQ tədbirindən gözəl anları sizinlə paylaşırıq. SSANA komandası adından dəyərli məzunlarımızı bu çətin tələbəlik müddətini uğurla başa vurmaqları münasibətilə ürəkdən təbrik edir və gənclərimizə gələcək həyat və karyera planlarında müvəfəqqiyət arzu edirik.

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch