“LinkedIn Learning” training for “ASAN service” volunteers

One more training was added to our regular training by our network!

This time, the head of our organization, Hakima Shiralizade, conducted a “LinkedIn Learning” training for “ASAN service” volunteers. The training discussed the most effective ways to use the platform, as well as all questions raised by participants, were well-covered. On behalf of the SSANA Team, we thank our valuable members (Ulvi Hasanzade and Seymur Hasanov) for their support in organizing the event and the “ASAN Volunteers” organization for their cooperation with us!

Təşkilatımız tərəfindən mütəmadi həyata keçirilən təlimlərimizə biri daha əlavə olundu!

Bu dəfə təşkilatımızın rəhbəri Hakimə Şirəlizadə tərəfindən “ASAN xidmət” könüllüləri üçün “Linkedln Learning” təlimi baş tutdu. Təlimdə platformadan istifadənin ən effektiv yolları müzakirə olunmaqla yanaşı iştirakçıların sualları cavablandırıldı. SSANA komandası olaraq tədbirin təşkil olunmasında dəstək göstərən dəyərli üzvlərimizə (Ulvi Həsənzadə və Seymur Həsənov) və bizimlə əməkdaşlıq etdikləri üçün “ASAN Könüllüləri” təşkilatına təşəkkür edirik!

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch