Midsommar spirit in Azerbaijan

Midsommar spirit in Azerbaijan

SSANA members organized hiking on June 25 in Khinalig, one of the most beautiful regions in the spring, to experience the Midsommar atmosphere. We share with you the most pleasant scenes and moments that can fit into a video from hiking with the best memories of Sweden with us.

Midsommar, also called the Nordic solstice, is one of the most important days of Swedish culture, although it is celebrated in many parts of Europe. The day from the Pagan times of Scandinavia briefly celebrates the arrival of summer, the revival of nature, fertility, and love.

The event was held with the support of the Swedish Institute. (Swedish Institute Alumni Network)

***

Midsommar ruhu Azərbaycanda

SSANA təşkilatı üzvləri Midsommar ab-havasını duymaq üçün 25 iyun tarixində yazın ən gözəl yaşandığı regionlardan biri olan Xınalıqda hiking təşkil etmişdir. İsveçlə bağlı ən xoş xatirələrin də bölüşdürüldüyü hikingdən bir videoya sığa biləcək ən xoş mənzərələri və anları sizlərlə bölüşürük.

Qeyd edək ki, şimal gündönümü də adlandıra biləcəyimiz Midsommar, Avropanın bir çox yerində qeyd olunmaqla yanaşı, İsveç mədəniyyətinin ən mühüm günlərindən biridir. Skandinaviyanın bütpərəstlik dövründən qalma bu gün insanlar qısaca yazın gəlişini, təbiətin canlanmasını, məhsuldarlığı və sevgini qeyd edir.

Tədbir İsveç İnstitutunun dəstəyi ilə keçirilmişdir. (Swedish Institute Alumni Network)

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch