Register for “Sweden Midsummer” event

Dear friends,

Every year in June “Sweden Midsummer” is celebrated in Sweden. This means that summer and sunny days have already arrived, and this year it falls on the 25th of June. As an SSANA team, we are organizing a “Midsummer Hiking” event on this special day. The tour program is as follows and all costs are covered:

07.30 Starting

12.00 Arriving in Galakhudat

+ Hiking to Khinalig village

+ Lunch break

+ Several breaks in the viewpoint

16.30 Khinalig village. Visiting Khinalig museum

17.00 Dinner in the guesthouse

18.30 Departure for Baku

22.30 In Baku

Hurry up to register as our places are limited. The first 7 (seven) registered 2022 Swedish Institute Scholars will be eligible to participate. The deadline for registration is the 17th of June: https://forms.gle/SLc9FJb2TnwvDTdq9

Əziz dostlar,

İsveçdə hər ilin İyun ayında “Sweden Midsummer” qeyd olunur. Bu, yayın və günəşli günlərin artıq gəldiyi mənasını daşıyır və bu il 25 İyun tarixinə təsadüf edir. Biz də SSANA komandası olaraq bu xüsusi gündə “Midsummer Hiking” tədbirini təşkil edirik. Turun Proqramı aşağıdakı kimidir və bütün xərclər qarşılanır:

07.30 Toplanma

12.00 Qalaxudat kəndinə çatma vaxtı

+ Xınalıq kəndinə hiking

+ Yemək fasiləsi

+ Görməli yerlərdə bir neçə fasilələr

16.30 Xınalıq kəndi, Xınalıq muzeyinə ziyarət

17.00 Şam yeməyi

18.30 Bakıya yola düşürük

22.30 Bakıya çatma vaxtı

Yerlərimiz məhdud olduğu üçün qeydiyyatdan keçməyə tələsin. Qeydiyyatdan keçən ilk 7 (yeddi) 2022-ci il İsveç İnstitutu təqaüdçüləri iştirak haqqı qazanacaq. Qeydiyyat üçün son tarix 17 İyun: https://forms.gle/SLc9FJb2TnwvDTdq9

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch