Register for the “Work-study-life balance” project

Dear friends,

Our event “Work-study-life balance” will be held on 25.05.2022, at 19:00 at the Globus Center (13th floor)!

Topics to be discussed at the meeting:

• What you need to know for the balance of work and life in Sweden

• What needs to be known for the balance of education and life in Sweden

• The nuances of the main focus of the Swedish education system

• Important points you will face from the academic side

• Teacher-student relations

• Examination rules

• Student societies and social projects within the university

• Living in the city you are going to

• University and social life

• Additional topics

In addition, your questions on other issues of interest will be answered.

In order to be able to be prepared accordingly, we ask those who want to participate to register via the link below. Note that the participants will be provided with fika.

Link to register: https://forms.office.com/r/ejC7XNVg3s

For those who do not know, fika is an important ritual in Swedish culture, a name given to the time you take a break from work to socialize and relax.

Note: In addition to the students admitted this year, those who want to study (plan) in Sweden are also invited to this event. Due to the limited number of places, we ask you to fill out the registration form as soon as possible.

***

Əziz dostlar,

SSANA olaraq növbəti fəaliyyətimizi sizlərə təqdim edirik.

“Work-study-life balance” adlı tədbirimiz 25.05.2022-ci il tarixində, saat 19:00-da Globus Centerdə (13-cü mərtəbə) keçiriləcəkdir!

Görüşdə danışılacaq mövzular:

• İsveçdə iş və yaşam balansı üçün bilinməsi gərəkənlər

• İsveçdə təhsil və yaşam balansı üçün bilinməsi gərəkənlər

• İsveçin təhsil sistemində əsas diqqət olunması nüanslar

• Akademik tərəfdən qarşılaşacağınız vacib məqamlar

• Müəllim-tələbə münasibətləri

• İmtahanların keçirilmə qaydası

• Universitet daxilində tələbə cəmiyyətləri və sosial layihələr

• Gedəcəyiniz şəhərdə yaşam

• Universitet və sosial həyat

• Əlavə mövzular

Əlavə olaraq, sizi maraqlandıran digər məsələlərlə bağlı suallarınıza cavab veriləcəkdir.

Sayımıza uyğun hazırlıq görə bilməyimiz üçün, iştirak etmək istəyən şəxslərin aşağıdakı keçid vasitəsilə qeydiyyatdan keçmələrini xahiş edirik. Qeyd edək ki, iştirakçılar FİKA ilə təmin olunacaqdır.

Qeydiyyat üçün keçid: https://forms.office.com/r/ejC7XNVg3s

Bilməyənlər üçün qeyd edək ki, fika, İsveç mədəniyyətində vacib olan bir ritual olub, işinizə fasilə verərək sosiallaşmaq və dincəlmək üçün ayrılan vaxta verilən addır.

Qeyd: Bu tədbirə bu il qəbul olan tələbələrdən əlavə, İsveçdə oxumaq istəyən (planlaşdıran) şəxslər də dəvətlidir. Yer sayı məhdud olduğu üçün qeydiyyat anketini tez bir zamanda doldurmağınızı sizdən xahiş edirik.

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch