Call for Management Board

🇦🇿🇸🇪 Dəyərli üzvlər,

Təşkilatımızın 2024-cü il üzrə Əsas İdarə Heyəti üzvlüyünə qeydiyyat açıq elan olunur!

Qeyd edək ki, Əsas İdarə Heyətinə 7 vəzifə üzrə müraciət mövcuddur.

Müraciət formu: https://forms.gle/nrni9nxzobjsDX7B6

Əsasnaməyə keçid: shorturl.at/efMU8

Müraciət üçün son tarix: 5 yanvar 2024-cü il

Sweden Students & Alumni Network Azerbaijan ailəsinin bir hissəsi olmaq üçün müraciət etməyə tələsin!

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch