Meeting with the newly appointed ambassador of Sweden to Azerbaijan

Dear friends,

We would like to inform you that, on 19 September 2022, we had a meeting with the newly appointed ambassador of Sweden to our country, Mr Tobias Lonrentzson. At the meeting, besides providing information about the general activity of our organization, productive discussions were held about cooperation opportunities and planned projects.

***

Dəyərli dostlar,

Bildirmək istərdik ki, İsveçin ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Cənab Tobias Lonrentzson ilə görüşümüz baş tutmuşdur. Görüşdə Təşkilatımızın ümumi fəaliyyəti haqqında məlumat verilməsi ilə yanaşı, əməkdaşlıq imkanları və planlaşdırılan layihələr haqqında məhsuldar müzakirələr aparılmışdır.

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch