Our alumnus was appointed as the head of Goygol District Executive Power

Dear friends,

Swedish University Alumnus Elvin Pashayev has been appointed as the head of Goygol District Executive Power.

It should be noted that Mr Pashayev graduated from Lund University in 2021-2022 with a degree in “Innovation in Public sector: Innovation in Governance for Urban Nature-based Solutions”.

On behalf of our organisation, we wish Mr Pashayev success in his future endeavours!

***

Dəyərli dostlar,

İsveç universiteti məzunumuz Elvin Paşayev Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Elvin Paşayev 2021-2022-ci illərdə İsveçin Lund Universitetində ‘‘Dövlət sektorunda innovasiya: Şəhərsalmanın təbiətə əsaslanan həllərlə idarə olunmasında innovasiya’’ proqramını bitirib.

Təşkilatımız adından Elvin bəyə gələcək fəaliyyətində uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirik!

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch