Our alumnus was appointed to the position at the Shusha City State Reserve Department

Dear friends,

Swedish University Alumni Elmira Farzaliyeva has been appointed as head of the historical and cultural heritage protection, area development, and property management department of the Shusha City State Reserve Department.

It should be noted that Ms Farzaliyeva graduated from Lund University in 2021-2022 with a degree in “Innovation in Public sector: Innovation in Governance for Urban Nature-based Solutions”.

On behalf of our organization, we wish Ms Farzaliyeva success in her future endeavours!

***

Dəyərli dostlar,

İsveç universiteti məzunumuz Elmira Fərzəliyeva Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin tarixi-mədəni irsin qorunması, ərazinin inkişafı və əmlakın idarə olunması şöbəsinin müdiri təyin olunmuşdur.

Qeyd edək ki, Elmira Fərzəliyeva 2021-2022-ci illərdə İsveçin Lund Universitetində ‘‘Dövlət sektorunda innovasiya: Şəhərsalmanın təbiətə əsaslanan həllərlə idarə olunmasında innovasiya’’ proqramını bitirib.

Təşkilatımız adından Elmira xanıma gələcək fəaliyyətində uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirik!

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch