Our member has been selected as the chairperson of SI NFGP LUND

Dear friends,

We would like to proudly inform you that our valuable member Sevinj Mursalli has been selected as the chairman of SI Network for Global Professionals – Lund / SI NFGP LUND! On behalf of our organization, we wish Sevinch success in his future activities!

***

Əziz dostlar,

Qürur hissi ilə nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, dəyərli üzvümüz Sevinc MürsəlliSI Network for Global Professionals – Lund / SI NFGP LUND – un idarə heyətinin sədri kimi fəaliyyət göstərəcək! Təşkilatımız adından Sevincə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu edirik!

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch