SSANA participated in the negotiations on the agenda of “ASAP Forum 2022”

Dear friends,

We want to inform you that we also took part in the negotiations on the agenda of “ASAP Forum 2022”, panel topics, and the organisation of the mentioned plenary sessions. In addition to us, the chairpersons and representatives of the US, UK, China, and France alumni associations also participated in the meeting, and discussions were held on possible joint activities in the coming months.

***

Əziz dostlar,

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, “ASAP Forum 2022”-in gündəliyi, panel mövzuları və sözügedən plenar iclasların təşkili barəsindəki danışıqlarda biz də iştirak etdik. Bizimlə yanaşı ABŞ, Britaniya, Çin və Fransa məzun assosiasiyalarının da sədr və nümayəndələri görüşdə iştirak etmiş, bununla yanaşı gələcək aylarda mümkün birgə fəaliyyətlər haqqında müzakirələr aparılmışdır.

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch