Summary of the reception of the SI Scholarship for Global Leaders in 2022

Summary of the reception of the SI Scholarship for Global Leaders in 2022:

Of the 8,079 people worldwide who applied to the SI Scholarships for Global Professionals (SISGP) for the 2022-2023 academic year, 442 (in 42 countries) received scholarships.

Azerbaijan ranks 6th (13 students) in the list led by Ghana (19) and Russia (19) in terms of the number of students admitted.

Students applying from Azerbaijan were admitted to the programmes in the photo at 6 universities, mainly Lund University (8 people).

We sincerely congratulate each of the SI holders and wish them success in their academic and personal lives!

***

2022-ci ilin SI təqaüd proqramı üzrə icmal məlumat:

SI Scholarships for Global Professionals (SISGP) proqramına 2022-2023-cü tədris ili üçün dünya üzrə müraciət edən 8079 nəfərdən 442 nəfər (42 ölkə üzrə) təqaüd qazanmışdır.

Qəbul edilmiş tələbə sayına görə Qana (19) və Rusiyanın (19) liderlik etdiyi siyahıda Azərbaycan 6-cı yerdədir (13 tələbə).

Azərbaycandan müraciət edən tələbələr əsasən Lund universiteti olmaqla (8 nəfər) ümumilikdə 6 universitetdə şəkildə qeyd edilən ixtisaslara qəbul olmuşlar.

Qəbul olan hər kəsi ürəkdən təbrik edir, akademik və şəxsi həyatlarında uğurlar arzu edirik!

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch