The New Year and the World Azerbaijanis Solidarity day

🇦🇿🇸🇪 Yeni İl və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibətilə hər birinizi ürəkdən təbrik edir, sizə ən səmimi arzularımızı bildiririk. Hər birinizə möhkəm cansağlığı, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq! ❤

🇦🇿🇸🇪 Vi gratulerar dig uppriktigt med anledning av det nya året och världsdagen för Azerbajdzjans solidaritet och uttrycker våra lyckönskningar till dig. Vi önskar dig god hälsa och framgång i dina aktiviteter! ❤

🇦🇿🇸🇪 We sincerely congratulate you on the occasion of the New Year and the World Azerbaijanis Solidarity day and express our best wishes to you. We wish you good health and success in your activities! ❤

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Do You Have Questions About Sweden?

drop us a line and keep in touch